Reflektivní deník učitele

Kolektiv vyučujících Praktika vedení cvičení

(0,0)(0,0)(-21,-390)image

image

Majitel:

Předmět:

Jak se z člověka stane dobrý učitel?

Položme si namísto statické otázky dynamickou:

“Co mohu dělat pro to, abych se jako učitel zlepšoval?”

Ukazuje se, že pro zlepšení jsou nutné (a nejspíš i dostačující) tři věci .

 1. Pravidelně učit.
  Potřebuješ mít vlastní zkušenost, nejlépe často a pravidelně opakovanou.

 2. Reflektovat svoje učení.
  Všímej si a přemýšlej nad tím, co fungovalo dobře a co příště zkusíš jinak.

 3. Pozorovat, jak učí ostatní.
  Přemýšlej o tom, co dělají ostatní učitelé, co jim funguje, co ne a co z toho můžeš použít.

Tento deníček ti pomůže reflektovat způsob, jakým učíš. Nalezneš v něm informace o tom, čeho si všímat, jaké otázky si klást a nad čím přemýšlet. Není to však učebnice dobrého učitele – je to pouze průvodce na cestě, po které už jdeš.

Vhodným doplňkem k vlastní reflexi výuky jsou diskuze s ostatními učiteli o tom, jak učí. Pokud se chceš setkávat s dalšími cvičícími pravidelně a navíc se dozvědět více o tom, co funguje a co ne, zapiš si předmět Teaching Lab na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity.

Jak používat reflektivní deník?

Především je důležité používat ho pravidelně.

Zapiš si svoje myšlenky při přípravě hodiny i po odvedené výuce. Máš nachystaných čtrnáct dvoustránek (jednu na každý týden semestru), přičemž každá nabízí pár otázek. Deníček je malý – to mimo jiné i proto, aby ti psaní nezabralo moc času a tvé poznámky byly krátké.

Za stránkami pro jednotlivé týdny najdeš ještě rubriku učitelských schopností, seznam indikátorů, které je možné na hodině sledovat, seznam některých užitečných nástrojů k výuce a na závěr prostor na své vlastní poznámky.

Někde záměrně používáme anglické termíny (jako například tracking), protože vhodný český překlad buď neexistuje, nebo má konotace, které nechceme.

Proč používat reflektivní deník?

Pravidelná práce s deníkem plní vícero cílů:

 1. Pomáhá ti zamyslet se nad svou hodinou (reflexe).

 2. Nabízí prostor pro snadné psaní si poznámek pro příště.

 3. Pomáhá ti uvědomit si, co všechno patří k tvojí roli učitele.

 4. Umožňuje ti sledovat svůj vlastní pokrok.

Máš nápady na zlepšení?

Budeme velice rádi, když nám sdělíš svoje návrhy na zlepšení nebo postřehy z používaní deníku. Napiš nám email na adresu teachinglab@fi.muni.cz.

Příprava: hodin(y)
Příprava materiálů, úkolů, pokynů, …

Jaká je struktura mojí hodiny?
Rozvrhni si 2–6 bloků na časovou osu níže.

0120

Jaké precedenty chci ve výuce nastavit?
Oslovování, (ne)formálnost, kladení otázek, začínání včas, …


Jak jsem spokojen(a) s hodinou?

Jaký mám pocit já? Co vidím na studentech?

Co se mi povedlo?

Co mohlo být lépe?

Jaké (ne)chtěné precedenty se objevily na hodině?
Jak na další hodině udržím ty chtěné a napravím ty nechtěné?
Jaká byla atmosféra během vyučování?
Rozumí studenti organizaci a struktuře kurzu?
Ví studenti, co se od nich očekává?
(Další tipy na otázky najdeš na straně .)

Příprava: hodin(y)
Příprava materiálů, úkolů, pokynů, ...

Jaká je struktura mojí hodiny?
Rozvrhni si 2–6 bloků na časovou osu níže.

0120

Jaké precedenty chci ve výuce udržet?
Oslovování, (ne)formálnost, kladení otázek, začátek včas, ...


Jak jsem spokojen(a) s hodinou?

Jaký mám pocit já? Co vidím na studentech?

Co se mi povedlo?

Co mohlo být lépe?

Na jaký aspekt výuky se zaměřím při nejbližší hospitaci?
Jaký aspekt výuky má sledovat kolega, který navštíví mou hodinu?
(Další tipy na otázky najdeš na straně .)

Příprava: hodin(y)

Jaká je struktura mojí hodiny?

0120

Jaké otázky na hodině položím skupině?


Jak jsem spokojen(a) s hodinou?

Co se mi povedlo?

Co mohlo být lépe?

Na které otázky skupina reagovala? Na které ne?

Kolik otázek do publika jsem položil(a)?
Kolik otázek položili studenti mně?
Je to málo, tak akorát, nebo příliš?
(Další tipy na otázky najdeš na straně .)

Příprava: hodin(y)

Jaká je struktura mojí hodiny?

0120


Jak jsem spokojen(a) s hodinou?

Co se mi povedlo?

Co mohlo být lépe?

Vlastní otázka:
Sem napiš otázku, na kterou si chceš po výuce odpovědět.

Jaké znalosti a dovednosti chci naučit? Popiš je ve formátu rubriky, tedy pojmenuj dovednost a popiš škálu (viz str. ).
Jaký typ učitele chci být? Co bych měl(a) pro to dělat?
(Další tipy na otázky najdeš na straně .)

Příprava: hodin(y)

Jaké jsou cíle této hodiny? Proč chci studenty učit tohle?
Při formulování cílů ti pomůžou slovesa na straně .

Jak poznám, že se cílů podařilo dosáhnout?
Existuje způsob, kterým je možné zjistit, zda jsi cíle dosáhl(a)?


Jak jsem spokojen(a) s hodinou?

Co se mi povedlo?

Co mohlo být lépe?

Vlastní otázka:
Sem napiš otázku, na kterou si chceš po výuce odpovědět.

Podařilo se mi naplnit cíle hodiny?
Co je třeba do budoucna na téhle hodině změnit?
Na co bych neměl zapomenout, až budu plánovat další hodinu?
(Další tipy na otázky najdeš na straně .)

Příprava: hodin(y)

Jaké jsou cíle této hodiny? Proč chci studenty učit tohle?
Při formulování cílů ti pomůžou slovesa na straně .

Jak poznám, že se cílů podařilo dosáhnout?
Existuje způsob, kterým je možné zjistit, zda jsi cíle dosáhl(a)?


Jak jsem spokojen(a) s hodinou?

Co se mi povedlo?

Co mohlo být lépe?

Vlastní otázka:
Sem napiš otázku, na kterou si chceš po výuce odpovědět.

Podařilo se mi naplnit cíl hodiny?
Co je třeba do budoucna na téhle hodině změnit?
Co je problematické na úkolech, které jsem zadal?
(Další tipy na otázky najdeš na straně .)

Příprava: hodin(y)

Jaké jsou cíle této hodiny? Proč chci studenty učit tohle?

Jak poznám, že se cílů podařilo dosáhnout?


Jak jsem spokojen(a) s hodinou?

Co se mi povedlo?

Co mohlo být lépe?

Vlastní otázky:

Příprava: hodin(y)

Jaké jsou cíle této hodiny? Proč chci studenty učit tohle?

Jak poznám, že se cílů podařilo dosáhnout?


Jak jsem spokojen(a) s hodinou?

Co se mi povedlo?

Co mohlo být lépe?

Vlastní otázky:

Příprava: hodin(y)

Jaké jsou cíle této hodiny? Proč chci studenty učit tohle?

Jak poznám, že se cílů podařilo dosáhnout?


Jak jsem spokojen(a) s hodinou?

Co se mi povedlo?

Co mohlo být lépe?

Vlastní otázky:

Příprava: hodin(y)

Jaké jsou cíle této hodiny? Proč chci studenty učit tohle?

Jak poznám, že se cílů podařilo dosáhnout?


Jak jsem spokojen(a) s hodinou?

Co se mi povedlo?

Co mohlo být lépe?

Vlastní otázky:

Příprava: hodin(y)

Jaké jsou cíle této hodiny? Proč chci studenty učit tohle?

Jak poznám, že se cílů podařilo dosáhnout?


Jak jsem spokojen(a) s hodinou?

Co se mi povedlo?

Co mohlo být lépe?

Blíží se konec semestru – dostávají studenti znalosti a dovednosti, které potřebují ke zkoušce a pro praxi?
Jestli ne, jaké změny můžu v následujících týdnech provést?

Příprava: hodin(y)

Jaké jsou cíle této hodiny? Proč chci studenty učit tohle?

Jak poznám, že se cílů podařilo dosáhnout?


Jak jsem spokojen(a) s hodinou?

Co se mi povedlo?

Co mohlo být lépe?

Jaký je širší kontext toho, co učím?
Kde v mojí výuce se dotýkám jiných kurzů nebo jiných oblastí vědění?

Jak získám od studentů zpětnou vazbu na ty aspekty mé vyúky, které mě zajímají?
Jak to dělají ostatní vyučující v mém předmětu?
A jak dělají ostatní vyučující v jiných předmětech?

Příprava: hodin(y)

Jaké jsou cíle této hodiny? Proč chci studenty učit tohle?

Jak poznám, že se cílů podařilo dosáhnout?


Jak jsem spokojen(a) s hodinou?

Co se mi povedlo?

Co mohlo být lépe?

Jak jsem pokročil(a) za tento semestr výuky?
Co jsem si uvědomil(a)? Co jsem zlepšil(a)?

Za jaké znalosti a dovednosti jsou studenti hodnoceni u zkoušky?
Odpovídají metody hodnocení tomu, co učím?
Pokud mají studenti zájem se dál samostatně rozvíjet v dané oblasti, jsou na to po tomto kurzu připraveni?

Příprava: hodin(y)

Jaké jsou cíle této hodiny? Proč chci studenty učit tohle?

Jak poznám, že se cílů podařilo dosáhnout?


Jak jsem spokojen(a) s hodinou?

Co se mi povedlo?

Co mohlo být lépe?

Co by se mělo další semestr změnit?
Co pro mě nebo studenty nefungovalo?
Co by mělo další semestr zůstat stejné?

Co fungovalo pro mé kolegy?
Můžeme si sdílet know-how, jak učit lépe?

Učitelská rubrika

Následující strany prezentují rubriku činností učitele. Běžně si učitelé-začátečníci (a někdy ani učitelé-veteráni) neuvědomují všechny úrovně a dimenze učitelského umění. To se často stává proto, že se s tím nikdy nesetkali u ostatních. Je možné, že po pár měsících či letech učení přijde moment, kdy si uvědomíte, že máte mnohem větší prostor pro zlepšování, než jste si prvně mysleli . 1

Co je to rubrika?

Rubrika je nástroj pro self-assessment (uvědomění a popsání svých vlastních znalostí a dovedností). Pomáhá zřetelně si uvědomit a pojmenovat, jaké části daný koncept má (např. umět programovat znamená být schopen navrhnout algoritmus, efektivně pracovat s pamětí, znát syntaxi, …). Zároveň umožňuje vyhodnotit vlastní úroveň v jednotlivých částech (např. navrhnout algoritmus umím dobře, zapsat to kódem mám trochu problém a práci s pamětí neoptimalizuji vůbec).

Jak učitelskou rubriku používat?

Na začátku semestru si rubriku vyplň (označ, kde na dané škále jsou podle tebe tvoje schopnosti). Vyber si 1–3 oblasti, na které se chceš zaměřit v tomto semestru. Chceš-li být hodně důsledný(á), můžeš vymyslet i konkrétní kroky, které uděláš, a indikátory svého postupu. Na konci semestru si můžeš rubriku vyplnit znovu a vyhodnotit, v čem jsi se posunul(a).

Rubriku můžeš čist i jako manifest – popisy kategorie “guru” vystihují naši představu o tom, co zvládají skvělí učitelé a k čemu bychom rádi vedli začínající učitele.

: Cíle hodiny, vědomá pozornost

Neznalý: Ve výuce nemám jasně stanovené cíle. Když učím, nevnímám, co se děje a kam směřujeme. Často se cítím ztracen(a).

Začátečník: Někdy se mi daří uvědomovat si, jaký mám cíl, co právě dělám a jaký to bude mít efekt. Většinou ale nemám při výuce vědomou pozornost.

Guru: Během výuky jsem si téměř vždy vědom(a) toho, jaký cíl sleduji, co se se mnou i se skupinou děje, co dělám a jaký to bude mít efekt. Vím, jak jsme se dostali tam, kde právě jsme.


: Interakce se skupinou, kladení otázek skupině

Neznalý: Se skupinou neinteraguji. Neptám se, protože bych asi nedostal(a) odpověď. Nevím, jak studenty zapojit.

Začátečník: Vím, že lze interagovat se skupinou a znám nástroje (chápu, jak by to šlo). Nedokážu je ale dobře používat. Někdy se skupiny ptám, ale nedostávám odpověď.

Guru: Se skupinou často a efektivně interaguji. Ptám se způsobem, který studenty aktivizuje a zapojuje. Situace, kdy nedostávám od skupiny odpověď dokážu obratně řešit (např. přeformulováním otázky).

: Strukturování výuky

Neznalý: O strukturování výuky vůbec nepřemýšlím.

Začátečník: Chápu smysl přehledného strukturování své hodiny a snažím se o to. Často se ale zamotám, ztratím nit, nebo řeším více věcí naráz a studenti se pak ztrácí nebo odpojují.

Guru: Moje hodiny mají jasnou strukturu. Studenti ví, co se právě děje, co bude následovat a chápou návaznosti. Mezi jednotlivými bloky vědomě dělám zřetelné přechody.


: Vlastní pocity a spokojenost s výukou

Neznalý: Jsem nespokojen(a) se svými hodinami anebo své pocity a vlasní spokojenost s výukou nijak nereflektuji. Netěším se do výuky.

Začátečník: Ve výuce si často moc nevěřím. Někdy mi vyjdou části hodiny, ale často se cítím napjatě nebo mám strach, že něco pokazím.

Guru: Ve výuce se cítím uvolněně a sebevědomě. Baví mě to a mám svůj styl.

: Formativní zpětná vazba

Neznalý: O dávání osobní zpětné vazby studentům nijak nepřemýšlím.

Začátečník: Snažím se studentům zpětnou vazbu dávat, aby mohli růst. Myslím si však, že jí není dost, nebo to nedělám efektivně. Studenti mou zpětnou vazbu někdy nevnímají jako podporu a projev respektu.

Guru: Se studenty ve výuce interaguji tak, že dostávají průběžně formativní zpětnou vazbu. Chápou tedy, co jim jde, kde dělají chyby a jak se mohou zlepšovat. Zároveň cítí, že je respektuji a zpětné vazby se nebojí.


: Jasné zadávání pokynů a úloh

Neznalý: O tom, jak zadávat pokyny nebo úlohy, nijak zvlášť nepřemýšlím.

Začátečník: Stává se mi, že zadám pokyn nebo úlohu a studenti neví, co dělat, jak začít nebo k čemu mají dojít (co má být výsledkem).

Guru: Když zadávám pokyn nebo úlohu, studenti mají jasno v tom, co dělat, jak začít nebo k čemu mají dojít.

: Variabilita a inovace ve výuce

Neznalý: Učím tak, jak mi řekli nebo kopíruji výuku, kterou jsem zažil(a). Nepřemýšlím o jiných variantách.

Začátečník: Jsem si vědom(a) toho, že existuje mnoho typů aktivit, které lze při výuce použít. Neznám jich ale dostatek, nedokážu je efektivně zadávat, nebo nemám jasno v tom, proč je používat.

Guru: Znám mnoho různých aktivit a svou výuku skládám tak, aby byla dostatečně pestrá. Vybrané aktivity efektivně procvičují to, co mám záměr procvičovat. Zároveň studenty efektivně zapojují a zvyšují jejich motivaci se učit.


: Širší kontext mé výuky

Neznalý: O širším kontextu výuky a mého kurzu nepřemýšlím.

Začátečník: Je pro mě těžké jasně pojmenovat znalosti a dovednosti, které u studentů rozvíjím. Nevím, v jakém kontextu je studenti využijí. Nevidím propojení s dalšími kurzy.

Guru: Mám jasnou představu o tom, k čemu studenty vedu (jaké dovednosti rozvíjím, jaké znalosti chci předat). Vím, proč tyto dovednosti rozvíjím a v jakém kontextu je studenti v budoucnu použijí. Vidím širší kontext.

: Jasné vysvětlování

Neznalý: Svoje způsoby vysvětlování nijak nereflektuji.

Začátečník: Když vysvětluji, běžně se mi stává, že si nejsem jistý, zda vysvětluji dobře a zda to studentům pomáhá při pochopení.

Guru: Když vysvětluji teorii, demonstruji řešení a efektivně opravuji chyby. Dokážu se dobře vžít do toho, jak to vidí student. Moje vysvělování efektivně pomáhá studentům pochopit problém. Nestává se mi, že bych vysvětloval(a) něco, na co se neptali.


: Nastavení prostředí, systémy ve výuce

Neznalý: O atmosféře ve výuce nepřemýšlím. Systémy ve své výuce nevnímám.

Začátečník: Přemýšlím o nastavení pravidel i atmosféry. Systémy ve výuce (např. bodování) přebírám od ostatních. Nemám ale jasno v jejich efektech, nebo neznám způsoby, jak je lze upravit.

Guru: Umím ve výuce vytvořit prostředí, které podporuje efektivní učení. U systémů, které používám (např. bodování, bonbóny, zahajovací rituály) chápu efekt. Systémy nepřebírám slepě, chápu jejich účel a uzpůsobuji podle svých potřeb.

: Flexibilita, přizpůsobování výuky na místě

Neznalý: Na situace vzniklé v průběhu výuky nijak vědomě nereaguji.

Začátečník: Uvědomuji si chvíle, kdy by mohlo být zajímavé nebo užitečné dělat něco jiného, než jsem měl(a) v plánu. Většinou ale nedokážu v daný moment vhodně zareagovat.

Guru: Dokážu svoji výuku průběžně přizpůsobovat tomu, co se právě děje ve skupině a co studenti potřebují. Mám k tomu dostatek nástrojů a dokážu je efektivně použít.


: Individuální interakce se studenty

Neznalý: O konzultacích nebo jiných indidivuálních interakcích nijak vědomě nepřemýšlím.

Začátečník: Stává se mi, že si často nevím rady při individuální interakci se studentem (např. zkoušení u tabule, konzultace). Interakce neprobíhá efektivně nebo se student cítí zastrašen.

Guru: Při interakcích s jednotlivci (např. zkoušení, konzultace) efektivně využívám čas. Studenti se mnou konzultují rádi a je to pro ně užitečné. Cítí ze mě respekt a podporu.

: Skupinová práce, management skupiny

Neznalý: Přijde mi, že dělit skupinu je zbytečnost. O práci v menších skupinkách nepřemýšlím.

Začátečník: Uvědomuji si možnosti práce ve dvojicích či menších skupinách. Tuším, že bych toho mohl(a) lépe využívat, hledám jak.

Guru: Mám jasno v tom, kdy chci pracovat s celou skupinou, kdy s jednotlivci a kdy se skupinkami. Rozdělení do menších skupin efektivně používám, když je to potřeba. Ve vhodných případech zadávám interakce mezi skupinami.


: Čtení atmosféry ve skupině

Neznalý: Skupinu ve své výuce nesleduji, pozornost věnuji pouze obsahu.

Začátečník: Uvědomuji si, že mi skupina vysílá signály a že by bylo dobré jim rozumět a využít je pro efektivní vedení výuky. Ve výuce to ale dokážu jen výjimečně.

Guru: Dokážu dobře odhadnout naladění skupiny. Mám jasno v tom, co se ve skupině studentů děje (např. únava, nadšení, obava).

Indikátory

Ukazatel stavu; aspekt výuky, který je možné přímo sledovat.

Kvantitativní indikátory

Práce s časem
O kolik minut jsem prodlužoval(a)? Kolik času zůstalo navíc?
Jak dlouho trval můj monolog?
Kolik času byli studenti aktivně zapojeni?
Kolik času jsem v průměru věnoval(a) jednomu studentovi?

Interakce se studenty
Kolik otázek jsem položil(a)? Kolik z nich bylo uzavřených/otevřených?
Kolik otázek jsem dostal(a) od studentů?
Kolik studentů jsem pochválil(a)/ocenil(a) (za jakkoliv malý úspěch)?

Řešení úloh
Kolik úloh vyřešili studenti na hodině? Kolik úkolů dostali na doma?
Kolik studentů bylo ztraceno (těžký úkol)? Kolik se naopak nudilo?

Účast
Kolik studentů přišlo na výuku? Kolik z nich přišlo pozdě?
Kolik studentů odešlo během výuky?

Kvalitativní indikátory

Pocity a subjektivní dojmy
Jaké pocity jsem měl(a) během výuky?
Jak se chovali studenti? Byli zapojení/aktivní?

Struktura výuky
Věděli studenti, co přesně měli dělat, jak, a proč?
Dodržel(a) jsem plán hodiny? Pokud ne, proč?

Obsah výuky
Je moje výuka variabilní (různé typy úloh, pomůcek, …)?
Odpovídá obsah mé výuky tomu, co chci naučit?

Revidovaná Bloomova taxonomie

Hierarchie kognitivních vzdělávacích cílů, B. Bloom, 1956
Revize D. Krathwohl, 2002 (přidána i druhá dimenze)

 1. Vzpomenout si (remember)
  termíny a fakta, jejich klasifikace a kategorizace
  definovat, vyjmenovat, zopakovat, popsat, rozpoznat, přiřadit pojem ke konceptu

 2. Pochopit (understand)
  překlad do jiné formy, jednoduchá interpretace, extrapolace
  interpretovat, reprezentovat, vysvětlit, parafrázovat, sumarizovat, uvést příklad, ilustrovat na příkladu

 3. Použít (apply)
  užití postupu ve správné situaci, použití abstrakcí a zobecnění
  vykonat, aplikovat, využít, demonstrovat v praxi, implementovat, vyřešit uzavřený a ohraničený problém

 4. Analyzovat (analyze)
  rozklad na části, vztahy a interakce mezi částmi
  diskutovat, “rozbít” na části, rozlišit, navrhnout/zvolit řešení, organizovat, strukturovat, integrovat, propojit

 5. Vyhodnotit (evaluate)
  posouzení na základě stanovených kritérií a standardů
  zkontrolovat, testovat, posoudit, odborně kritizovat, argumentovat

 6. Vytvořit (create)
  vytvoření nového celku, reorganizace do nové struktury
  generovat, produkovat, vymyslet, plánovat/projektovat, komponovat, navrhovat, budovat, kreativně kombinovat prvky

Hranice mezi úrovněmi nejsou striktně určené. Seznam činností ti pomůže popsat cíle hodiny i znalosti a dovednosti, které by měli studenti získat. Ukáže ti také, jestli je tvá výuka dostatečně variabilní.

Užitečné výukové nástroje

Seznam několika užitečných nástrojů a konceptů do výuky

Výuka jako celek

Struktura hodiny

Zadávání pokynů a úkolů

Tvorba nových aktivit/cvičení

Uvádění aktivit

Prostor pro poznámky

Např. nejdůležitější zpětná vazba z hospitací.

Prostor pro poznámky

Např.: na co se chci soustředit, když učím?

Prostor pro poznámky

Např.: ve kterých učitelských dovednostech jsem se zlepšil(a)?

(0,0)(0,0)(-22,-372)image

Reflektivní deník učitele

Verze:

Budeme velice rádi, když nám sdělíš svoje návrhy na zlepšení nebo postřehy z používaní deníku. Napiš nám email na adresu teachinglab@fi.muni.cz.

Zdrojové soubory i PDF k tisku jsou dostupné online na adrese github.com/teaching-lab/reflective-diary.

image

Deník vytvořili Martin Ukrop, Ondráš Přibyla, Valdemar Švábenský a Martin Macák pro kurz Teaching Lab na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity v spolupráci s Centrem jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity.

Naše zkušenosti z používání deníku jsou popsané v publikaci: M. Ukrop, V. Švábenský, J. Nehyba, “Reflective Diary for Professional Development of Novice Teachers”, in Proceedings of the 50th ACM Technical Symposium on Computer Science Education (SIGCSE), 2019.

Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní licence.

image

(0,0)(0,0)(-21,-390)image


 1. Více informací najdete například v knize How Learning Works: Seven Research-Based Principles for Smart Teaching.